โรงเรียนในฝัน


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลในระดับเขตพื้นที่ของโรงเรียนในฝัน  991 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ก.ค. 2559 16:36 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ก.ค. 2559 16:27 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 57-58 ของ ร.ร.ในฝัน  20 ก.ค. 2559 18:05 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การรายงานการนิเทศ ร.ร.ในฝัน  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ค. 2559 20:57 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
เครื่องมือการนิเทศ รร.ในฝัน สพม.30  17 มิ.ย. 2559 22:35 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เครื่องมือนิเทศในฝันเดือนกันยายน  357 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ค. 2559 20:57 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
กรอกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ก.ค. 2559 16:32 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
บรรยายโดย ดร.พิทาน ฟื้นทอง ของ ร.ร.ในฝัน  20 ก.ค. 2559 18:14 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ปีงบประมาณ 57  17 มิ.ย. 2559 23:02 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  7 ก.ค. 2559 20:49 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  802 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ค. 2559 21:02 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Comments