การพัฒนาบุคลากรด้านวินัยการงิน

โพสต์23 ก.ย. 2558 19:57โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพม.30  จัดอบรม เรื่อง วินัยการเงิน  ให้แก ครูในสังกัด จำนวน 74 คน ณ ห้องประชุมโสตศึกษา  ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน  2558