กิจกรรมการนิเทศ

ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ธ.ค. 2559 22:42โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ก.ค. 2559 06:43โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 01:08 ]

อบรม infographics 10-16 พ.ค.59

โพสต์10 พ.ค. 2559 19:52โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

อบรม infographics โรงเแรมบียอนด์ กทม. 10-16 พ.ค.59

นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ร.ร. กุดตุ้มวิทยา

โพสต์30 ต.ค. 2558 20:19โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

วันที่  30 ตุลาคม  2558

นิเทศ กำกับติดตามการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร.ร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษด อ.คอนสาร

โพสต์27 ต.ค. 2558 20:44โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

นิเทศ กำกับติดตามการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะก

นิเทศ กำกับ ติดตาม การอบรม DLIT ร.ร.หนองบัวบานวิทยา

โพสต์26 ต.ค. 2558 20:53โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

นิเทศ กำกับ ติดตาม การอบรม DLIT ร.ร.หนองบัวบานวิทยา

กรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สพม.30

โพสต์9 ต.ค. 2558 22:51โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

กรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สพม.30 ณ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ประชุมกรรมการกลางเตรียมการสอบบรรจุครู ปี 2558

โพสต์8 ต.ค. 2558 19:31โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

สพม.30  ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการสอบบรรจุครู ปี 2558  ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558

นิเทศ กำกับ ติดตาม การขยายผลการอบรม DLIT ร.ร.คูเมืองวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

โพสต์8 ต.ค. 2558 16:40โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

โรงเรียนคูเมืองวิทยา  สพม.30 ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในวันที่ 8-9  ตุลาคม 2558

วิทยากรอบรม ให้ ครู รร.อนุบาลชัยภูมิ

โพสต์6 ต.ค. 2558 01:48โดยอิสรีย์ ศิริสรณ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 02:17 ]

ด้วย ร.ร.อนุบลาชัยภูมิ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง Google for Education  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1-10 of 16