Home‎ > ‎

เครื่องมือการนิเทศ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
คู่มือหลักสูตรปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี  22 มี.ค. 2561 18:32 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู
รายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  25 ก.ย. 2558 18:00 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
กรมอนามัย  21 มี.ค. 2561 23:27 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การทกสอบสมมติฐานการวิจัย จำเป็นมากสำหรับคุณครู  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:54 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
การเปรียบเทียบหลักสูตร  22 มี.ค. 2561 21:42 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
การเลือกปัญหาให้ตรงกับสภาพที่แท้จริงจะช่วยให้ครูแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น   58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 19:12 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สพฐ.  2771 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:56 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มี.ค. 2560 18:17 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13967 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2559 01:10 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 พ.ย. 2558 16:14 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 มิ.ย. 2559 22:34 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
คู่มือหลักสูตรแฐมวัย ต่ำกว่า 3 ขวบ  22 มี.ค. 2561 21:46 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ค. 2559 19:26 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8374 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ค. 2559 19:27 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 20:20 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:38 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  22 มี.ค. 2561 21:52 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 2  22 มี.ค. 2561 21:53 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 21:55 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 20:04 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3557 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มี.ค. 2560 18:18 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กรพทรวงหลัก  22 มี.ค. 2561 18:42 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวงหลัก ท่านดุริยา  22 มี.ค. 2561 18:44 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบประเมิน  22 มี.ค. 2561 21:59 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบประเมินก่อน  22 มี.ค. 2561 21:58 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบประเมินหลักสูตร  22 มี.ค. 2561 21:56 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบฝึกการเขียนรายงาน  22 มี.ค. 2561 21:57 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบฝึกการวิเคราะห์  22 มี.ค. 2561 21:50 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แบบฝึกหลักสูตร  22 มี.ค. 2561 21:47 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ปกแบบฝึก  22 มี.ค. 2561 21:55 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ปกหลักสูตร  22 มี.ค. 2561 21:49 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
แผนการศึกษาชาติ inforgraphic  22 มี.ค. 2561 18:48 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 19:53 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย(พม.)  22 มี.ค. 2561 18:45 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
ร่างแผนการศึกษาปฐมวัย  22 มี.ค. 2561 18:34 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ค. 2559 19:24 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
วิสัยทัศน์ปราจีนบุรี  22 มี.ค. 2561 21:23 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 18:55 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สรุปค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยแบบง่ายๆ จำได้ อย่าลืม  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.ย. 2558 01:51 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
สาระสำคัญของหลักสูตรปฐมวัย  22 มี.ค. 2561 18:33 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
sar รวมเล่ม  3 พ.ค. 2560 23:24 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 19:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Ċ
ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ć
ดู ดาวน์โหลด
  2786 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ย. 2558 18:49 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2560 21:39 อิสรีย์ ศิริสรณ์
ċ

ดู
  12 มี.ค. 2561 18:55 อิสรีย์ ศิริสรณ์
Comments